Home

Participatie en samenwerking

Taalontmoeting

Met het project Taalontmoetingen heeft Piëzo de mogelijkheid gekregen om met getrainde vrijwilligers Nederlandse taalles/taalontmoetingen bij mensen thuis te geven. Mensen die om uiteenlopende redenen geïsoleerd thuis zitten en geen les of activiteiten buiten de deur kunnen volgen. In sommige situaties hebben mensen lichamelijke en/of andere klachten, ze weten weinig over de Nederlandse taal en cultuur of hebben – mede door gebrek aan taalkennis- weinig zelfvertrouwen.

Er wordt bekeken welke vorm van aanbod het beste bij de mensen past. Als een deelnemer niet de mogelijkheid heeft om activiteiten buiten de deur te bezoeken, wordt een taalvrijwilliger van Piëzo ingezet. Deze taalvrijwilliger zal een jaar lang wekelijks de deelnemer thuis bezoeken om zo taalondersteuning te bieden aan de hand van onderwerpen die voor de deelnemer erg belangrijk zijn.
De thema’s worden behandeld op het niveau van de deelnemer. Hierdoor wordt de kennis van de Nederlandse taal en cultuur vergroot en zal de zelfredzaamheid van de deelnemer toenemen. Daarnaast kan dit project een opstap betekenen naar activiteiten, en dus participatie, buitenshuis.

 

Data 01-01-2012
Datum eind   
Organisatie Stichting Piëzo   
Betrokkenen  Piëzo  
Tags Zoetermeer
Type  Project 


 Kijk ook op www.zoetermeer.nl/wijken