Home

Participatie en samenwerking

Bezoekmannen

Een Bezoekman legt contacten met mannen, vanuit een vraag van maatschappelijke organisaties of door de persoonlijke netwerken van bezoekers van de PiëzoCentra. Van groot belang is het cultureel begrip tussen de mannen, waardoor mannen elkaars situatie goed begrijpen. Met de mannen die thuis bezocht worden, wordt een intakegesprek gevoerd waarin hun leefsituatie en hulpvraag verhelderd worden. De hulpvraag wordt samen besproken met daarbij horende stappen die genomen kunnen worden om met de hulpvraag aan de slag te gaan.

Bij de stappen wordt eerst gekeken wat iemand en/of zijn omgeving zelf kan bereiken. Mocht er hulp nodig zijn dan kan op basis van de hulpvraag aanbod worden gezocht bij maatschappelijke organisaties. De Bezoekman gaat dan met de man mee naar een afspraak van een maatschappelijke organisatie om bij het gesprek te helpen. Dit betekent dat de Bezoekman intermediair is tussen mannen uit de eigen cultuur en de Nederlandse samenleving. Zijn bevindingen kunnen inzicht verschaffen in de wensen, behoeften en belemmeringen die er bij mannen vanuit hun eigen achterban leven. Door deze bevindingen en hulp van de Bezoekman bij de introductie van een nieuwe cliënt kunnen maatschappelijke organisaties hun diensten beter afstemmen op de hulpvraag. Er wordt veel samen gewerkt met andere organisaties en instellingen in Zoetermeer.

  

Het Bezoekmannenproject maakt onderdeel uit van het project EpiCentrum.

www.stichtingpiezo.nl

 

Data 01-10-2011
Datum eind   
Organisatie Stichting Piëzo   
Betrokkenen  Stichting Piëzo  
Tags Zoetermeer
Type  Project 


 Kijk ook op www.zoetermeer.nl/wijken