Home

Onderwijs

Voor en vroegschoolse educatie

De toeleiding naar de voor- en vroegschoolse peuterzaal voor peuters met een verhoogd risico op ontwikkelingsachterstand, wordt verbeterd. Het bezoekvrouwenproject levert een goede bijdrage aan de toeleiding van kinderen naar een voor- en vroegschoolse educatie door samenwerking met de consultatiebureaus en kinderopvangorganisaties. Een bezoekvrouw haalt vrouwen en hun kinderen uit hun isolement en begeleidt ze naar de peuterspeelzaal, school of zorgt voor de toeleiding naar de Brede Schoolactiviteiten.

 

Data continu
Datum eind  continu 
Organisatie Stichting PiĆ«zo   
Betrokkenen    
Tags Zoetermeer
Type  Regulier werk 


 Kijk ook op www.zoetermeer.nl/wijken