Home

Welzijn en zorg

Contactochtend voor mantelzorgers: Veranderingen in de relatie

Deze contactochtenden zijn bedoeld voor iedereen die zorgt voro een zieke partner, gehandicapt kind of hulpbehoevende ouder of buur en die samen met anderen wil zoeken naar een balans tussen wat men aankan en wat er door de zorgsituatie van hen gevraagd wordt. Ruime gelegenheid voor uitwisselen van informatie, tips en ervaringen aan de hand van relevaante thema's.

Voor meer informatie: www.rondommantelzorg.nl

 

Data 20-11-2012
Datum eind  20-11-2012 
Organisatie Stichting Rondom Mantelzorg   
Betrokkenen    
Tags Zoetermeer
Type  Activiteit 


 Kijk ook op www.zoetermeer.nl/wijken