Home

Welzijn en zorg

Administratieve Dienstverlening Ouderen

Soms komt u in een fase van uw leven waarin alles niet even soepel meer verloopt. Dit kan te maken hebben met een situatie die u overkomen is, een verlies of door een handicap, een chronisch ziekte of afnemende vermogens.
Het kan dan voorkomen dat u uw administratieve en financiële zaken (tijdelijk) niet goed meer kan behartigen. U kunt dan een beroep doen op de administratieve dienstverlening ouderen in Zoetermeer.
Kijk voor meer informatie en spreekuren van de ouderenadviseur op www.paletwelzijn.nl

 

Data continu
Datum eind  continu 
Organisatie PaletWelzijn   
Betrokkenen    
Tags Zoetermeer
Type  Regulier werk 


 Kijk ook op www.zoetermeer.nl/wijken