Home

Welzijn en zorg

Vrijwilligerswerk

Vrijwilliger bij Palet Welzijn in Zoetermeer
Palet Welzijn is een professionele welzijnsorganisatie die zich vooral richt op ondersteuning bij de zelfredzaamheid en ontmoeting bij ouderen en mantelzorgers zodat ouderen en mantelzorgers de regie over hun eigen leven kunnen behouden en kunnen blijven meedoen in de maatschappij.

Vrijwilligers vergroten de mogelijkheid om zorg en welzijn af te stemmen op de persoonlijke wensen van onze cliënten. Het vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend in die zin dat we verwachten dat de gemaakte afspraken worden nagekomen. U kunt zich als vrijwilliger aanmelden bij de coördinator vrijwilligerswerk van Palet Welzijn. Zij zal samen met u kijken naar de mogelijkheden.
Kijk voor meer informatie op www.paletwelzijn.nl
 

Mogelijkheden:
Verpleeghuis en kleinschalige woonvormen/ woonprojecten
Wijk- en dienstencentra en wijkactiviteiten
Stedelijke welzijnsdiensten
Signalerend huisbezoek
Rolstoelvierdaagse
Senioren contactbank
coördinator vrijwilligerswerk Gerda Neehoff. Tel: 079-7111731 / 06-29572319 Mail: g.neehoff@palet

 

Data continu
Datum eind  continu 
Organisatie PaletWelzijn   
Betrokkenen    
Tags Zoetermeer
Type  Regulier werk 


 Kijk ook op www.zoetermeer.nl/wijken