Home

Sociale veiligheid

Persoonsgerichte aanpak

Het Openbaar Ministerie stelt periodiek de ‘doorstromerslijst’ op. Uit deze lijst worden personen geselecteerd die in aanmerking komen voor de Persoonsgerichte Aanpak (PGA). Voorheen werd deze groep aangeduid als geadopteerde minderjarige doorstromers.

Bureau Zoetermeer stelt een TOP PGA samen, die kan bestaan uit:
- Veelplegers uit de Top-500 en personen (bijvoorbeeld nieuwe veelplegers of leden van criminele jeugdgroepen) die in het bureaugebied woonachtig zijn en/of voor veel criminaliteit en/of overlast zorgen en die zich bij voorkeur schuldig maken aan de geprioriteerde delicten woninginbraken, overvallen en straatroof;
- Stelselmatige geweldplegers;
- ISD-geïndiceerde veelplegers;
- Veroordeelde overvallers, welke vallen binnen de pilot met Reclassering Nederland en het Openbaar Ministerie.
- Voor elke PGA-veelpleger zal het bureau een persoonsgerichte aanpak ontwikkelen, waarbij nadrukkelijk wordt samengewerkt met de ketenpartners zoals de gemeente Zoetermeer.
 

 

Data 02-01-2012
Datum eind   
Organisatie Politie Haaglanden   
Betrokkenen  Gemeente Zoetermeer  
Tags Zoetermeer
Type  Project 


 Kijk ook op www.zoetermeer.nl/wijken