Home

Sociale veiligheid

Bestrijden Diefstal/inbraak uit woningen

In de laatste maanden van 2010 en de eerste maanden van 2011 steeg het aantal inbraken in Zoetermeer zeer fors. Vooral de wijken Seghwaert en Buytenwegh waren het doelwit van woninginbrekers. De infrastructuur van deze wijken is zodanig dat inbrekers redelijk onzichtbaar hun gang kunnen gaan en dat maakt deze wijken kwetsbaar voor inbraken. Daarbij blijft de kwaliteit van hang- en sluitwerk in de wijk Buytenwegh en Seghwaert achter bij de andere wijken. De focus van bureau Zoetermeer lag in 2011 dan ook op deze wijken en ook in 2012 zal de aandacht nog meer op deze wijken gevestigd zijn.

Preventieve acties hebben in 2011 effect gehad en zullen ook in 2012 gericht gehouden worden. De samenwerking voor de uitvoering zal gezocht worden met partners in de wijken. Er is behoefte aan ondersteuning in deze acties door bijvoorbeeld wijkstewards en het handhavingsteam.
 

Data 02-01-2012
Datum eind   
Organisatie Politie Haaglanden   
Betrokkenen  Wijkmanagment, wongingbouwcorporaties, Team Hannhaving, WAS, Wijkstewards  
Tags Zoetermeer
Type  Project 


 Kijk ook op www.zoetermeer.nl/wijken