Home

Sociale veiligheid

Aanpak jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit door Politie Zoetermeer

Binnen Zoetermeer is momenteel 1 geregistreerde criminele jeugdgroep, 3 hinderlijke jeugdgroepen en 3 overlastgevende jeugdgroepen geregistreerd.  
Landelijk is de doelstelling geformuleerd dat alle criminele jeugdgroepen aangepakt moeten worden voor 2013. Daar waar mogelijk wordt door het bureau ingezet op de aanpak van alle criminele jeugdgroepen in 2012. Daarnaast worden de gemeente en andere partners actief ondersteund bij de aanpak van hinderlijke en overlastgevende jeugdgroepen.
Ten aanzien van de criminele jeugdgroepen is het OM leidend en de politie uitvoerend waar het beleid en aanpak betreft. De regie van de aanpak van de hinderlijke- en overlastgevende jeugdgroepen ligt bij de gemeente. De politie heeft bij de hinderlijke jeugdgroepen een signalerende rol en bij de aanpak van de overlastgevende jeugdgroepen een ondersteunende rol. Aandachtspunt hierbij is het versterken en verbeteren van de ssamenwerking tussen MJT, handhavingteam, politie.  
 

Data 02-01-2012
Datum eind   
Organisatie Politie Haaglanden   
Betrokkenen  Wijkmanagment, Afdeling Openbare Orde en Veiligheid, Afdeling Inwoners, Team handhaving, Capricorn, WAS, Jongerenwerk stichting MOOI  
Tags Zoetermeer
Type  Project 


 Kijk ook op www.zoetermeer.nl/wijken