Home

Welzijn en zorg

Ouderenbeleid

In het ouderbeleid is een nieuwe ontwikkeling dat in 2012 de vragenlijst van het signalerend huisbezoek is aangepast op de items eenzaamheid en mishandeling.

 

Data 02-01-2012
Datum eind   
Organisatie Cultuur, zorg en welzijn   Gemeente Zoetermeer
Betrokkenen  gemeente, diverse instanties  
Tags Zoetermeer
Type  Project 


 Kijk ook op www.zoetermeer.nl/wijken