Home

Sociale veiligheid

Aanpak van stille en enge plekken

De aanpak van stille en enge plekken heeft tot doel ervoor te zorgen dat bewoners van de stad Zoetermeer zich veilig voelen in hun wijk en veilig van wijk naar wijk kunnen gaan. Het project stille en enge plekken is gestart in 2005.  De bevolking wordt opgeroepen stille en enge plekken te melden bij de gemeente. Ook komt er een oproep in Zoetermeer Magazine en Stadsnieuws.

Uitgangspunten
Het project stille en enge plekken is gebaseerd op een aantal uitgangspunten:
- De inbreng van de burger staat centraal;
- maatregelen die worden voorgesteld hebben tot doel de subjectieve veiligheid te vergroten bij burgers (een gemelde plek die is uitgevoerd, wordt niet binnen een jaar weer gemeld);
- bij een aangemelde locatie is de afweging gemaakt of het weghalen van “groen” zich verhoudt tot de esthetische normen (beeldbepalend groen);
- gemelde plekken die aangepakt moeten worden via regulier onderhoud vallen niet binnen het project stille en enge plekken;
- meldingen die betrekking hebben op overlastgevende hangjeugd worden separaat behandeld via de aanpak hangjongeren.

 

Data 02-01-2012
Datum eind   
Organisatie Directie Inwoners   Gemeente Zoetermeer
Betrokkenen  gemeente, bewoners  
Tags Zoetermeer
Type  Project 


 Kijk ook op www.zoetermeer.nl/wijken