Home

Participatie en samenwerking

Jongerenambassadeurs

De belangrijkste taak van de jongerenambassadeurs is het adviseren van de gemeente Zoetermeer om te zorgen dat hun beleid zoveel mogelijk aansluit bij de wensen van de jongeren uit Zoetermeer. Om dit voor elkaar te krijgen vergaderen ze wekelijks, en zoeken ze vaak jongeren op. De Jongerenambassadeurs en andere jonge Zoetermeerders worden nadrukkelijk betrokken bij de bezuinigingsoperatie. In samenspraak met o.a. de Jongerenambassadeurs wordt nagegaan of het wenselijk is om in Zoetermeer te komen tot een jongerenraad. De eventuele oprichting van een Jongerenraad zal in 2012 aan de orde worden gesteld.

 

Data 15-05-2010
Datum eind  continu 
Organisatie Jeugd, onderwijs en sport   Gemeente Zoetermeer
Betrokkenen    
Tags Zoetermeer
Type  Project 

Nieuws, ontwikkelingen

  Datum Titel
11 april 2012   Vernieuwde website Jongerenambassadeurs 
 

 Kijk ook op www.zoetermeer.nl/wijken