Home

Onderwijs

Ontwikkelingen kinderopvang

Onderwijsinstanties en kinderopvangorganisaties gaan steeds meer samen ondernemen om de ontwikkeling van kinderen optimaal te begeleiden.  Er wordt gewerkt aan een plan voor integrale kindcentra in Zoetermeer.
Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang en peuterspeelzalen in de stad. Om die kwaliteit ter plekke te controleren gaat de GGD jaarlijks langs de kinderdagverblijven, buitenschoolse  opvang locaties, gastouderbureaus en peuterspeelzalen. Deze inspecties worden onaangekondigd gehouden en risicogestuurd. Dit laatste betekent dat locaties die aan alle eisen voldoen een kortere inspectie krijgen t.o.v. de locaties waar dit niet het geval is. Alle inspectierapporten zijn te vinden in het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen (www.landelijkregisterkinderopvang.nl).
 

 

Data 02-01-2012
Datum eind   
Organisatie Jeugd, onderwijs en sport   Gemeente Zoetermeer
Betrokkenen    
Tags Zoetermeer
Type  Project 


 Kijk ook op www.zoetermeer.nl/wijken