Home

Sociale veiligheid

Terugdringen huiselijk geweld

Dit is één van de vijf prioriteiten van het Integraal Veiligheidsbeleid. Huiselijk geweld is de meest voorkomende vorm van geweld. Zoetermeer heeft als doel huiselijk geweld aan te pakken en de daarbij achterliggende problematiek zoals drankverslaving, schulden of opvoedingskwesties. Het doel is om de bereidheid om huiselijke geweld te melden te vergroten. Hierdoor ontstaat er meer inzicht in de problematiek en kunnen slachtoffers geholpen worden. Om dit te bereiken is het belangrijk dat de proffessionals (van zorg tot aan de kinderopvang) de meldcode huiselijke geweld hanteren. Zo kan men in een vroeg stadium signalen van huiselijke geweld constateren en doorzetten naar partners.

 

Data 02-01-2012
Datum eind   
Organisatie Wijkmanagement   Gemeente Zoetermeer
Betrokkenen    
Tags Zoetermeer
Type  Project 


 Kijk ook op www.zoetermeer.nl/wijken