Home

Sociale veiligheid

Het voorkomen en verminderen van criminaliteit

Dit is één van de vijf prioriteiten uit het Integraal Veiligheidsbeleid. Het doel is om het aantal gepleegde misdrijven te doen afnemen en om inwoners bewust te maken van preventieve maatregelen die zij zelf kunnen nemen.

Voorbeelden zijn: de actie "FIETS (op) SLOT" om fietsendiefstal tegen te gaan, de actie "Niets erin, niets eruit" om autoinbraken te voorkomen en de subsidieactie Politie keurmerk Veilig Wonen. Zoetermeer gaat daar de komende jaren mee door.

 

Data continu
Datum eind   
Organisatie Wijkmanagement   Gemeente Zoetermeer
Betrokkenen    
Tags Zoetermeer
Type  Project 


 Kijk ook op www.zoetermeer.nl/wijken