Home

Sociale veiligheid

Leefbare en veilige wijken

Dit is één van de vijf prioriteiten uit het Integraal Veiligheidbeleid.  De wijk dient te worden verbeterd op twee niveau's: verbetering van de fysieke kwaliteit (bv kwaliteit van de woningen, groen, verlichting, parkeerdruk) en verbetering van de sociale kwaliteit (conflicten tussen buren en buurtbewoners, sociale netwerken). Resultaten vanuit de fysieke kwaliteit  zijn bv de herstructuering van de wijk Palenstein, openruimte zodanig inrichten dat de sociale cohesie wordt bevorderd, het politiekeurmerk, het "lik op stuk" beleid, de Meerbloemcertificering en de herkenbaarheid van team Handhaving. Resultaten vanuit de sociale kwaliteit zijn bv de Wijkontwikkelingsplannen (WOP) en de Wijk Actie Plannen (WAP), de vier Piëzo Centra, Palet Welzijn en diverse activiteiten die de sociale cohesie versterken.

 

Data 02-01-2012
Datum eind   
Organisatie Wijkmanagement   Gemeente Zoetermeer
Betrokkenen    
Tags Zoetermeer
Type  Project 


 Kijk ook op www.zoetermeer.nl/wijken