Home

Sociale veiligheid

Integraal veiligheidsbeleid

Zoetermeer zet de komende jaren vier jaar in het bijzonder in op vijf prioriteiten: wonen en werken in veilige en leefbare wijken, het voorkomen en verminderen van criminaliteit, minder jeugdoverlast, terugdringen van huiselijke geweld en veilig stappen. Voor alle prioriteiten geldt dat de actieve betrokkendheid van burgers en ondernemers zoveel mogelijk wordt gestimuleerd. Daarnaast moeten alle acties bijdragen aan een toename van het gevoel van veiligheid van inwoners en ondernemers.

 

Data 02-01-2012
Datum eind   
Organisatie Wijkmanagement   Gemeente Zoetermeer
Betrokkenen  gemeente (wijkteam, juridische aangelegenheden)  
Tags Zoetermeer
Type  Project 


 Kijk ook op www.zoetermeer.nl/wijken