Home

Welzijn en zorg

Wijkcoach

In 2012 wordt voor alle wijken een speciale hulpverlener, de wijkcoach, aangesteld die zich richt op de problemen ‘achter de voordeur’. De coach is in de wijk aanwezig en probeert bewoners met vragen of ideeën verder te helpen. Dit gebeurt op vrijwillige basis. De wijkcoach gaat op huisbezoek en beoordeelt welke instantie moet worden ingeschakeld. Daarnaast zorgt de coach dat de situatie op prettige manier wordt overdragen. Meer info: www.kwadraad.nl/zoetermeer

 

Data 02-01-2012
Datum eind   
Organisatie Wijkmanagement   Gemeente Zoetermeer
Betrokkenen    
Tags Zoetermeer
Type  Project 


 Kijk ook op www.zoetermeer.nl/wijken