Home

Welzijn en zorg

Onderzoek leefbaarheid en veiligheid rondom complexen

Voor woningcorporaties zoals Vestia is de leefbaarheid in en rond de complexen van groot belang. In 2012 start een onderzoek naar hoe de leefbaarheid er voor staat. De huurders worden gevraagd naar hun ervaring met bijvoorbeeld veiligheid, schoonmaak, de complexbeheerder, het groenonderhoud en het Lik op Stukbeleid. De uitkomst wordt besproken met de bewoners en de partners in de wijk. www.vestia.nl/zoetermeer

25/4/2012 Het leefbaarheidsonderzoek is inmiddels afgenomen onder al onze huurders. Wij verwachten de resultaten hiervan in mei.

 

Data 02-01-2012
Datum eind  31-12-2012 
Organisatie Vestia   
Betrokkenen  Vestia, bewoners, partners in de wijk  
Tags Zoetermeer
Type  Project 


 Kijk ook op www.zoetermeer.nl/wijken