Home

Welzijn en zorg

Voorkomen van eenzaamheid

2012 is het laatste jaar van het gemeentelijk Actieplan Eenzaamheid. Mensen die huishoudelijke hulp krijgen, worden gescreend op eenzaamheid en krijgen indien gewenst een persoonlijk advies om mogelijkheden te verkennen om hun eenzaamheid te verminderen. Daarnaast vinden ook nog andere activiteiten plaats die erop gericht zijn om eenzaamheid in Zoetermeer te verminderen. Eén van de acties is het uitdelen van de dinerbonnen. De wijkteams hebben de beschikking over een aantal gratis dinerbonnen voor de twee locaties van Resto Vanharte in Buytenwegh en Palenstein. Hulpverleners kunnen bewoners die het hard nodig hebben en wat steun kunnen gebruiken, een bon uitreiken. Bij de restaurants van Resto Vanharte komen mensen met verschillende leeftijden, culturen en religies, met elkaar aan de praat. Tijdens of voorafgaand aan de maaltijden wordt er ook nuttige informatie verteld over activiteiten in de buurt. Meer informatie vindt u op de wijkpost.

 

Data 02-01-2012
Datum eind   
Organisatie Cultuur, zorg en welzijn   Gemeente Zoetermeer
Betrokkenen  gemeente, wijkteam  
Tags Zoetermeer
Type  Project 


 Kijk ook op www.zoetermeer.nl/wijken