Home

Participatie en samenwerking

Bezoekvrouwen

Met het project 'Bezoekvrouwen' wil Stichting Piëzo het isolement doorbreken van (allochtone) vrouwen en hun gezinnen. In dit project helpen allochtone vrouwen andere (allochtone) vrouwen om wegwijs te worden in de Zoetermeerse samenleving. Bezoekvrouwen zijn intermediairs tussen hun eigen culturele achtergrond en de Nederlandse samenleving. Zij leggen contacten met hun land- of taalgenoten, gaan bij hen op bezoek en bouwen een vertrouwensrelatie op. Ze spreken de taal van de vrouwen en kennen de cultuur en gewoontes. Bezoekvrouwen zijn geen hulpverleners en geen tolk, al kunnen zij wel de communicatie op gang brengen. Er wordt veel samen gewerkt met organisaties en instellingen in Zoetermeer.

www.stichtingpiezo.nl , bezoekvrouwen@stichtingpiezo.nl

 

Data 02-01-2012
Datum eind   
Organisatie Stichting Piëzo   
Betrokkenen  Stichting Piëzo  
Tags Zoetermeer
Type  Project 


 Kijk ook op www.zoetermeer.nl/wijken