Home

Projecten en activiteiten in Wijkplannen

     Wijk   

Leeg maken 


inc/../work_list.php?s_w_the_nr=01
Wonen en woonomgeving 
inc/../work_list.php?s_w_the_nr=02
Werken 
inc/../work_list.php?s_w_the_nr=03
Onderwijs 
inc/../work_list.php?s_w_the_nr=04
Vrije tijd 
inc/../work_list.php?s_w_the_nr=05
Sociale veiligheid 
inc/../work_list.php?s_w_the_nr=06
Welzijn en zorg 
inc/../work_list.php?s_w_the_nr=07
Sociale (arbeids)voorzieningen 
inc/../work_list.php?s_w_the_nr=08
Participatie en samenwerking 
inc/../work_list.php?s_w_the_nr=09
Economie en ondernemen 
inc/../work_list.php?s_w_the_nr=10
Verkeer en vervoer 
inc/../work_list.php?s_w_the_nr=11
Natuur en milieu 
inc/../work_list.php?s_w_the_nr=12
Beheer openbare ruimte 
inc/../work_list.php?s_w_the_nr=13
Inrichting van de stad 
inc/../work_list.php?s_w_the_nr=14
Bestuur en dienstverlening overheid 
inc/../work_list.php?s_w_the_nr=15
Politiek en democratie 
     

 Aantal :  36
Wijk Thema     Naam Organisatie/groep  

 

Beheer openbare ruimte 

Schoolzone Clauslaan  Stadsbeheer 
Zoetermeer
 

Beheer openbare ruimte 

Samen kijken = samen werken  Wijkmanagement 
Meerdere wijken
 

Beheer openbare ruimte 

Werkzaamheden openbaar gebied  Stadsbeheer 
Centrum
 

Beheer openbare ruimte 

Herinrichting Ernst Casimirstraat  Stadsbeheer 
Centrum
 

Beheer openbare ruimte 

Start sanering gasfabriekterrein Delftsewallen  Projecten en Vastgoed 
Centrum
 

Beheer openbare ruimte 

Samen kijken = samen werken  Wijkteam Centrum 
Centrum
 

Beheer openbare ruimte 

Socialsofa's  Wijkteam Centrum 
Centrum
 

Beheer openbare ruimte 

Werkzaamheden in het openbaar gebied  Stadsbeheer 
Centrum
 

Beheer openbare ruimte 

Winkelwagentjes Palenstein  Wijkteam Centrum 
Palenstein
 

Beheer openbare ruimte 

PalensteinKomtBuiten  Stadsontwikkeling 
Meerzicht
 

Beheer openbare ruimte 

Straatnaambordjes Bergen- Landen en Gobuurt worden schoongemaakt en daar waar nodig vervangen.  Wijkmanagement 
Meerzicht
 

Beheer openbare ruimte 

Beheerschouw openbare ruimte met corporaties en bewoners/bewonerscommissies  Wijkteam Meerzicht 
Meerzicht
 

Beheer openbare ruimte 

Bossenbuurt:maken van een integrale visie samen met de bewoners  Wijkteam Meerzicht 
Meerzicht
 

Beheer openbare ruimte 

Samen kijken = samen werken  Wijkteam Meerzicht 
Meerzicht
 

Beheer openbare ruimte 

Vervangen bomen Meerzichtlaan   Stadsbeheer 
Meerzicht
 

Beheer openbare ruimte 

Werkzaamheden in het openbaar gebied  Stadsbeheer 
Meerzicht
 

Beheer openbare ruimte 

Buurtgericht beheer  Stadsbeheer 
Buytenwegh De Leyens
 

Beheer openbare ruimte 

Aanpassingen speelplekjes  Stadsbeheer 
Buytenwegh De Leyens
 

Beheer openbare ruimte 

Renovatie pleintje Disneystrook  Stadsbeheer 
Buytenwegh De Leyens
 

Beheer openbare ruimte 

Samen kijken = Samen werken  Stadsbeheer 
Buytenwegh
 

Beheer openbare ruimte 

Integraal beheerplan  Stadsbeheer 
Noordhove Seghwaert
 

Beheer openbare ruimte 

Samen kijken = samen werken   Stadsbeheer 
Noordhove Seghwaert
 

Beheer openbare ruimte 

Speelplekken worden voorzien van nieuwe inrichting  Stadsbeheer 
Noordhove Seghwaert
 

Beheer openbare ruimte 

Werkzaamheden in het openbaar gebied  Stadsbeheer 
Noordhove
 

Beheer openbare ruimte 

wijkbeheerronden door Vidomes  Wijkmanagement 
Seghwaert
 

Beheer openbare ruimte 

Aanpak leefbaarheid en groen Parken-, Vaarten-, Gaarde- en Tuinenbuurt  Vestia 
Seghwaert
 

Beheer openbare ruimte 

Binnenpleintjes Seghwaert  Stadsbeheer 
Seghwaert
 

Beheer openbare ruimte 

Complexanalyse en –aanpak Gaarden- en Parkenbuurt  Vestia 
Seghwaert
 

Beheer openbare ruimte 

Onderhoud woningen Vestia  Wijkteam Noordhove-Seghwaert 
Seghwaert
 

Beheer openbare ruimte 

Verbeteren toegang winkelcentrum Seghwaert  Wijkteam Noordhove-Seghwaert 
Rokkeveen
 

Beheer openbare ruimte 

Bewoners samen met de gemeente schouwen de woonomgeving  Wijkteam Rokkeveen 
Rokkeveen
 

Beheer openbare ruimte 

Kleurenbuurt een eigen gezicht geven  Wijkteam Rokkeveen 
Rokkeveen
 

Beheer openbare ruimte 

Onderhoudswerkzaamheden aan de weg en/of voetpaden  Stadsbeheer 
Oosterheem
 

Beheer openbare ruimte 

Meepraten met de Werkgroep Openbare Ruimte  Wijkteam Oosterheem 
Oosterheem
 

Beheer openbare ruimte 

Samen kijken = samen werken  Wijkteam Oosterheem 
Oosterheem
 

Beheer openbare ruimte 

Werkzaamheden in het openbare gebied  Stadsbeheer 
 

 Kijk ook op www.zoetermeer.nl/wijken