Home

Projecten en activiteiten in Wijkplannen

     Wijk   

Leeg maken 


inc/../work_list.php?s_w_the_nr=01
Wonen en woonomgeving 
inc/../work_list.php?s_w_the_nr=02
Werken 
inc/../work_list.php?s_w_the_nr=03
Onderwijs 
inc/../work_list.php?s_w_the_nr=04
Vrije tijd 
inc/../work_list.php?s_w_the_nr=05
Sociale veiligheid 
inc/../work_list.php?s_w_the_nr=06
Welzijn en zorg 
inc/../work_list.php?s_w_the_nr=07
Sociale (arbeids)voorzieningen 
inc/../work_list.php?s_w_the_nr=08
Participatie en samenwerking 
inc/../work_list.php?s_w_the_nr=09
Economie en ondernemen 
inc/../work_list.php?s_w_the_nr=10
Verkeer en vervoer 
inc/../work_list.php?s_w_the_nr=11
Natuur en milieu 
inc/../work_list.php?s_w_the_nr=12
Beheer openbare ruimte 
inc/../work_list.php?s_w_the_nr=13
Inrichting van de stad 
inc/../work_list.php?s_w_the_nr=14
Bestuur en dienstverlening overheid 
inc/../work_list.php?s_w_the_nr=15
Politiek en democratie 
     

 Aantal :  39
Wijk Thema     Naam Organisatie/groep  
Zoetermeer
 

Participatie en samenwerking 

Bewonersparticipatie vernieuwen  Vestia 
Zoetermeer
 

Participatie en samenwerking 

Bezoekmannen  Stichting Piëzo 
Zoetermeer
 

Participatie en samenwerking 

Bezoekvrouwen  Stichting Piëzo 
Zoetermeer
 

Participatie en samenwerking 

Jongerenambassadeurs  Jeugd, onderwijs en sport 
Zoetermeer
 

Participatie en samenwerking 

Mannenemancipatie (EpiCentrum)  Stichting Piëzo 
Zoetermeer
 

Participatie en samenwerking 

Najaarswijkronde  Vestia 
Zoetermeer
 

Participatie en samenwerking 

Piëzo2Work  Stichting Piëzo 
Zoetermeer
 

Participatie en samenwerking 

Taalontmoeting  Stichting Piëzo 
Zoetermeer
 

Participatie en samenwerking 

Voorjaarsoverleg  Vestia 
Meerdere wijken
 

Participatie en samenwerking 

Bewonersparticipatie versterken  Vestia 
Centrum
 

Participatie en samenwerking 

Bewonersparticipatie versterken  Vestia 
Dorp
 

Participatie en samenwerking 

Consulent Samenlevingsopbouw Stichting MOOI  Stichting MOOI 
Dorp
 

Participatie en samenwerking 

Het opbouwwerk van Stichting MOOI ondersteunt bewonersparticipatie in Dorp  Stichting MOOI 
Driemanspolder
 

Participatie en samenwerking 

Het opbouwwerk van Stichting MOOI ondersteunt bewonersparticipatie in de hoogbouwzone in Driemanspolder.   Stichting MOOI 
Palenstein
 

Participatie en samenwerking 

Het opbouwwerk van Stichting MOOI ondersteunt bewonersparticipatie in Palenstein.   Stichting MOOI 
Palenstein
 

Participatie en samenwerking 

Samenwerken met het participatiecentrum   Vestia 
Meerzicht
 

Participatie en samenwerking 

Het opbouwwerk van Stichting MOOI ondersteunt bewonersparticipatie in de Bossenbuurt en de Bergenbuurt  Stichting MOOI 
Meerzicht
 

Participatie en samenwerking 

Mogelijkheden onderzoeken mozaïeken met Ipse/ Stichting Mee/Piezo en vrijwilliger  Wijkmanagement 
Meerzicht
 

Participatie en samenwerking 

Betrokkenheid en zeggenschap bewoners  Stadsbeheer 
Meerzicht
 

Participatie en samenwerking 

Bewoners en netwerken actief benaderen  Werk, zorg en inkomen 
Meerzicht
 

Participatie en samenwerking 

Versterken bewonersparticipatie  Vestia 
Buytenwegh De Leyens
 

Participatie en samenwerking 

Ondersteuning bewonersinitiatieven  Vestia 
Buytenwegh De Leyens
 

Participatie en samenwerking 

Samenwerken met het participatiecentrum  Vestia 
Buytenwegh De Leyens
 

Participatie en samenwerking 

Uitbreiding contactgroep Dekken  Vestia 
Buytenwegh De Leyens
 

Participatie en samenwerking 

Vrijwilligers gezocht  Vestia 
Buytenwegh
 

Participatie en samenwerking 

Het opbouwwerk van Stichting MOOI ondersteunt bewonersparticipatie in de Hove buurt en de Rode buurt  Stichting MOOI 
Buytenwegh
 

Participatie en samenwerking 

Moestuinproject Visoen  Stichting Piëzo 
Buytenwegh
 

Participatie en samenwerking 

Participatiecentrum Buytenwegh  Wijkteam Buytenwegh de Leyens 
Noordhove Seghwaert
 

Participatie en samenwerking 

Participatieproject 'De Gouden Bezem'  Wijkmanagement 
Noordhove Seghwaert
 

Participatie en samenwerking 

Versterken bewonersparticipatie  Vestia 
Seghwaert
 

Participatie en samenwerking 

Het opbouwwerk van Stichting MOOI ondersteunt bewonersparticipatie in Akkerbuurt, Veldenbuurt, Tuinenbuurt en bewonersproject Perenboomgaard  Stichting MOOI 
Rokkeveen
 

Participatie en samenwerking 

Het opbouwwerk van Stichting MOOI bevordert het contact tussen jong en oud met betrekking tot de leefomgeving in Rokkeveen   Stichting MOOI 
Rokkeveen
 

Participatie en samenwerking 

Het opbouwwerk van Stichting MOOI ondersteunt bewonersparticipatie in Rokkeveen  Stichting MOOI 
Oosterheem
 

Participatie en samenwerking 

Doe mee met Wijkforum Oosterheem!  Wijkteam Oosterheem 
Oosterheem
 

Participatie en samenwerking 

Extra ondersteuning en opzet buurtfora Vestia  Vestia 
Oosterheem
 

Participatie en samenwerking 

Het opbouwwerk van Stichting MOOI ondersteunt bewonersparticipatie in Wadi, Stromen, Shetland en Sumatra  Stichting MOOI 
Oosterheem
 

Participatie en samenwerking 

Het opbouwwerk van Stichting MOOI stimuleert ontmoeting tussen bewoners van Oosterheem  Stichting MOOI 
Oosterheem
 

Participatie en samenwerking 

Het opbouwwerk van Stichting MOOI stimuleert participatie in Waterzicht  Stichting MOOI 
Oosterheem
 

Participatie en samenwerking 

Wijk aan Zet: ondersteunt buurt- en burgerinitiatieven  Wijkteam Oosterheem 
 

 Kijk ook op www.zoetermeer.nl/wijken