Home

Projecten en activiteiten in Wijkplannen

     Wijk   

Leeg maken 


inc/../work_list.php?s_w_the_nr=01
Wonen en woonomgeving 
inc/../work_list.php?s_w_the_nr=02
Werken 
inc/../work_list.php?s_w_the_nr=03
Onderwijs 
inc/../work_list.php?s_w_the_nr=04
Vrije tijd 
inc/../work_list.php?s_w_the_nr=05
Sociale veiligheid 
inc/../work_list.php?s_w_the_nr=06
Welzijn en zorg 
inc/../work_list.php?s_w_the_nr=07
Sociale (arbeids)voorzieningen 
inc/../work_list.php?s_w_the_nr=08
Participatie en samenwerking 
inc/../work_list.php?s_w_the_nr=09
Economie en ondernemen 
inc/../work_list.php?s_w_the_nr=10
Verkeer en vervoer 
inc/../work_list.php?s_w_the_nr=11
Natuur en milieu 
inc/../work_list.php?s_w_the_nr=12
Beheer openbare ruimte 
inc/../work_list.php?s_w_the_nr=13
Inrichting van de stad 
inc/../work_list.php?s_w_the_nr=14
Bestuur en dienstverlening overheid 
inc/../work_list.php?s_w_the_nr=15
Politiek en democratie 
     

 Aantal :  54
Wijk Thema     Naam Organisatie/groep  
Zoetermeer
 

Sociale veiligheid 

Aanpak jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit door Politie Zoetermeer  Politie Haaglanden 
Zoetermeer
 

Sociale veiligheid 

Aanpak van stille en enge plekken   Directie Inwoners 
Zoetermeer
 

Sociale veiligheid 

Bestrijden Diefstal/inbraak uit woningen  Politie Haaglanden 
Zoetermeer
 

Sociale veiligheid 

Convenant veilige scholen  Politie Haaglanden 
Zoetermeer
 

Sociale veiligheid 

Het voorkomen en verminderen van criminaliteit  Wijkmanagement 
Zoetermeer
 

Sociale veiligheid 

Integraal veiligheidsbeleid  Wijkmanagement 
Zoetermeer
 

Sociale veiligheid 

Leefbare en veilige wijken  Wijkmanagement 
Zoetermeer
 

Sociale veiligheid 

Persoonsgerichte aanpak  Politie Haaglanden 
Zoetermeer
 

Sociale veiligheid 

Preventieve aanpak van overlast tijdens de jaarwisseling  Wijkmanagement 
Zoetermeer
 

Sociale veiligheid 

Terugdringen huiselijk geweld  Wijkmanagement 
Zoetermeer
 

Sociale veiligheid 

Veilig stappen  Wijkmanagement 
Meerdere wijken
 

Sociale veiligheid 

Handhaving in de wijken  Wijkmanagement 
Meerdere wijken
 

Sociale veiligheid 

Wijk en Agent Samen (WAS)  Politie Haaglanden 
Meerdere wijken
 

Sociale veiligheid 

Wijkpreventieteam (WPT)  Wijkmanagement 
Meerdere wijken
 

Sociale veiligheid 

Wijkstewards zorgen voor veiligheid op straat  Stadsbeheer 
Centrum
 

Sociale veiligheid 

Handhaving in uw wijk  Wijkteam Centrum 
Centrum
 

Sociale veiligheid 

Nachtelijke beveiliging in de wijk   Wijkteam Centrum 
Centrum
 

Sociale veiligheid 

Strenge handhaving alcoholverboden Centrum  Wijkteam Centrum 
Centrum
 

Sociale veiligheid 

Veilig Stappen in Centrum  Wijkteam Centrum 
Centrum
 

Sociale veiligheid 

Wijkaanpak jongerengroepen Centrum  Wijkteam Centrum 
Centrum
 

Sociale veiligheid 

Wijkstewards zorgen voor veiligheid op straat  Stadsbeheer 
Dorp
 

Sociale veiligheid 

WAS Dorp  Politie Haaglanden 
Driemanspolder
 

Sociale veiligheid 

WAS Driezicht (Driemanspolder en Meerzicht)  Politie Haaglanden 
Palenstein
 

Sociale veiligheid 

Palenstein Veilig  Wijkteam Centrum 
Palenstein
 

Sociale veiligheid 

WAS Palenstein  Politie Haaglanden 
Meerzicht
 

Sociale veiligheid 

Aanpakken van kleine criminaliteit  Politie Haaglanden 
Meerzicht
 

Sociale veiligheid 

Nachtelijke beveiliging in de wijk   Wijkteam Meerzicht 
Meerzicht
 

Sociale veiligheid 

Preventieve aanpak overlast Oud & Nieuw  Wijkteam Meerzicht 
Meerzicht
 

Sociale veiligheid 

Uitvoeren van snelheids- / verkeerscontroles door politie  Politie Haaglanden 
Meerzicht
 

Sociale veiligheid 

Werven leden Wijk en Agent Samen (WAS-kracht)  Wijkteam Meerzicht 
Meerzicht
 

Sociale veiligheid 

Wijkstewards zorgen voor veiligheid op straat  Stadsbeheer 
Meerzicht
 

Sociale veiligheid 

Jongeren en overlast  Jeugd, onderwijs en sport 
Meerzicht
 

Sociale veiligheid 

WAS Driezicht  Politie Haaglanden 
Buytenwegh De Leyens
 

Sociale veiligheid 

Wijk en Agent Samen (WAS)  Wijkteam Buytenwegh de Leyens 
Buytenwegh De Leyens
 

Sociale veiligheid 

Wijkstewards zorgen voor veiligheid op straat  Stadsbeheer 
Buytenwegh De Leyens
 

Sociale veiligheid 

Nachtelijke beveiliging in de wijk   Wijkteam Buytenwegh de Leyens 
Buytenwegh
 

Sociale veiligheid 

sociaal beheerder in de wijk Buytenwegh  Vidomes 
Noordhove Seghwaert
 

Sociale veiligheid 

Inzet WAS-kracht  Wijkteam Noordhove-Seghwaert 
Noordhove Seghwaert
 

Sociale veiligheid 

Nachtelijke beveiliging in de wijk   Wijkteam Noordhove-Seghwaert 
Noordhove Seghwaert
 

Sociale veiligheid 

Politiecontroles in de wijk  Politie Haaglanden 
Noordhove Seghwaert
 

Sociale veiligheid 

Wijkstewards zorgen voor veiligheid op straat  Stadsbeheer 
Rokkeveen
 

Sociale veiligheid 

Direct ingrijpen bij zeer ernstige jeugdoverlast  Wijkteam Rokkeveen 
Rokkeveen
 

Sociale veiligheid 

Huiselijke geweld worden aangepakt door de wijkagenten   Politie Haaglanden 
Rokkeveen
 

Sociale veiligheid 

Inzet van wijkstewards voor ogen en oortjes op straat  Stadsbeheer 
Rokkeveen
 

Sociale veiligheid 

Nachtelijke beveiliging in de wijk   Wijkteam Rokkeveen 
Rokkeveen
 

Sociale veiligheid 

Samenwerking Politie en Kwadraad  Wijkteam Rokkeveen 
Rokkeveen
 

Sociale veiligheid 

Samenwerking/surveilleren Politie en Wijk en Agent Samen (WAS)  Wijkteam Rokkeveen 
Rokkeveen
 

Sociale veiligheid 

Uitvoeren integraal veiligheidsbeleid  Wijkteam Rokkeveen 
Rokkeveen
 

Sociale veiligheid 

Aanpak stille en enge plekken en blijvende aandacht hiervoor  Wijkteam Rokkeveen 
Rokkeveen
 

Sociale veiligheid 

WAS - kracht (Wijk en Agent Samen)  Wijkteam Rokkeveen 
 

 Kijk ook op www.zoetermeer.nl/wijken