Home

Projecten en activiteiten in Wijkplannen

     Wijk   

Leeg maken 


inc/../work_list.php?s_w_the_nr=01
Wonen en woonomgeving 
inc/../work_list.php?s_w_the_nr=02
Werken 
inc/../work_list.php?s_w_the_nr=03
Onderwijs 
inc/../work_list.php?s_w_the_nr=04
Vrije tijd 
inc/../work_list.php?s_w_the_nr=05
Sociale veiligheid 
inc/../work_list.php?s_w_the_nr=06
Welzijn en zorg 
inc/../work_list.php?s_w_the_nr=07
Sociale (arbeids)voorzieningen 
inc/../work_list.php?s_w_the_nr=08
Participatie en samenwerking 
inc/../work_list.php?s_w_the_nr=09
Economie en ondernemen 
inc/../work_list.php?s_w_the_nr=10
Verkeer en vervoer 
inc/../work_list.php?s_w_the_nr=11
Natuur en milieu 
inc/../work_list.php?s_w_the_nr=12
Beheer openbare ruimte 
inc/../work_list.php?s_w_the_nr=13
Inrichting van de stad 
inc/../work_list.php?s_w_the_nr=14
Bestuur en dienstverlening overheid 
inc/../work_list.php?s_w_the_nr=15
Politiek en democratie 
     

 Aantal :  32
Wijk Thema     Naam Organisatie/groep  
Zoetermeer
 

Onderwijs 

Meerpunt (Centrum Jeugd en Gezin)  Beleid 
Zoetermeer
 

Onderwijs 

Ontwikkelingen kinderopvang  Jeugd, onderwijs en sport 
Zoetermeer
 

Onderwijs 

Samenwerking Vestia met Go4it; betrek jongeren bij hun eigen leefomgeving  Vestia 
Zoetermeer
 

Onderwijs 

Schoolpleinen groener maken  Jeugd, onderwijs en sport 
Zoetermeer
 

Onderwijs 

Voor en vroegschoolse educatie  Stichting Piëzo 
Zoetermeer
 

Onderwijs 

VoorleesExpress voor kinderen  Stichting Piëzo 
Meerdere wijken
 

Onderwijs 

Brede School Zoetermeer  Jeugd, onderwijs en sport 
Centrum
 

Onderwijs 

Brede School  Stichting MOOI 
Centrum
 

Onderwijs 

Peutervoorlezen in de bibliotheek  Bibliotheek Zoetermeer 
Centrum
 

Onderwijs 

Speelgoedkringloop  Wijkteam Centrum 
Dorp
 

Onderwijs 

Aanpassing schoolgebouwen  Jeugd, onderwijs en sport 
Driemanspolder
 

Onderwijs 

Streetwatch  Wijkteam Centrum 
Meerzicht
 

Onderwijs 

Brede School  Stichting MOOI 
Meerzicht
 

Onderwijs 

Samenwerking Vestia met Go4it: betrek jongeren bij hun eigen leefomgeving  Vestia 
Meerzicht
 

Onderwijs 

Scholen zetten in, op ondersteuning van kinderen én ouders  Jeugd, onderwijs en sport 
Meerzicht
 

Onderwijs 

Renovatie of nieuwbouw van scholen  Projecten en Vastgoed 
Meerzicht
 

Onderwijs 

Vroeg-voorschoolse educatie  Jeugd, onderwijs en sport 
Buytenwegh De Leyens
 

Onderwijs 

Brede School  Stichting MOOI 
Buytenwegh
 

Onderwijs 

Maatschappelijke stages door Alfrinkcollege   Wijkteam Buytenwegh de Leyens 
Noordhove Seghwaert
 

Onderwijs 

Aanpassen schoolpleinen en schoolgebouwen  Jeugd, onderwijs en sport 
Noordhove Seghwaert
 

Onderwijs 

Brede School  Stichting MOOI 
Seghwaert
 

Onderwijs 

Maken van een schooltuintje bij de Mr Verwerschool  Wijkteam Noordhove-Seghwaert 
Rokkeveen
 

Onderwijs 

Aanpassingen Schoolpleinen en schoolgebouwen  Jeugd, onderwijs en sport 
Rokkeveen
 

Onderwijs 

Brede School  Stichting MOOI 
Rokkeveen
 

Onderwijs 

Peutervoorlezen bibliotheek Rokkeveen  Bibliotheek Zoetermeer 
Rokkeveen
 

Onderwijs 

Samenwerking Vestia met Go4it: betrek jongeren bij hun eigen leefomgeving  Vestia 
Rokkeveen
 

Onderwijs 

Uitbreiden aantal Jongeren Ontmoetings Plaatsen (JOP) met locatie Morapad  Wijkteam Rokkeveen 
Oosterheem
 

Onderwijs 

'Ik doe met je mee' op bassischolen Florence Nightingale en het Groene Hart  Stichting Piëzo 
Oosterheem
 

Onderwijs 

Brede School Oosterheem  Stichting MOOI 
Oosterheem
 

Onderwijs 

Peutervoorlezen bibliotheek Oosterheem  Bibliotheek Zoetermeer 
Oosterheem
 

Onderwijs 

Pilot met verlengde schooldagen Florence Nigtingale  Jeugd, onderwijs en sport 
Oosterheem
 

Onderwijs 

Samenwerking Vestia met GO4it; betrek jongeren bij hun eigen leefomgeving  Vestia 
 

 Kijk ook op www.zoetermeer.nl/wijken