Home

Projecten en activiteiten in Wijkplannen

     Wijk   

Leeg maken 


inc/../work_list.php?cc_workPage=2&s_w_the_nr=01
Wonen en woonomgeving 
inc/../work_list.php?cc_workPage=2&s_w_the_nr=02
Werken 
inc/../work_list.php?cc_workPage=2&s_w_the_nr=03
Onderwijs 
inc/../work_list.php?cc_workPage=2&s_w_the_nr=04
Vrije tijd 
inc/../work_list.php?cc_workPage=2&s_w_the_nr=05
Sociale veiligheid 
inc/../work_list.php?cc_workPage=2&s_w_the_nr=06
Welzijn en zorg 
inc/../work_list.php?cc_workPage=2&s_w_the_nr=07
Sociale (arbeids)voorzieningen 
inc/../work_list.php?cc_workPage=2&s_w_the_nr=08
Participatie en samenwerking 
inc/../work_list.php?cc_workPage=2&s_w_the_nr=09
Economie en ondernemen 
inc/../work_list.php?cc_workPage=2&s_w_the_nr=10
Verkeer en vervoer 
inc/../work_list.php?cc_workPage=2&s_w_the_nr=11
Natuur en milieu 
inc/../work_list.php?cc_workPage=2&s_w_the_nr=12
Beheer openbare ruimte 
inc/../work_list.php?cc_workPage=2&s_w_the_nr=13
Inrichting van de stad 
inc/../work_list.php?cc_workPage=2&s_w_the_nr=14
Bestuur en dienstverlening overheid 
inc/../work_list.php?cc_workPage=2&s_w_the_nr=15
Politiek en democratie 
     

 Aantal :  520
Wijk Thema     Naam Organisatie/groep  
Zoetermeer
 

Economie en ondernemen 

faciliteren van ZZP-ers  Stadsontwikkeling 
Zoetermeer
 

Economie en ondernemen 

Kansen voor kleinschalige bedrijfsruimte  Stadsontwikkeling 
Zoetermeer
 

Natuur en milieu 

Energiebesparingsproject voor koopwoningen  Stadsontwikkeling 
Zoetermeer
 

Natuur en milieu 

EnergyParties  Stichting Piëzo 
Zoetermeer
 

Natuur en milieu 

Project "€nergieparty"  Wijkmanagement 
Zoetermeer
 

Beheer openbare ruimte 

Samen kijken = samen werken  Wijkmanagement 
Zoetermeer
 

Inrichting van de stad 

Ontwikkeling van het Kwadrant gebied  Projecten en Vastgoed 
Zoetermeer
 

Bestuur en dienstverlening overheid 

Samenwerking Piëzo en wijkmanagement  Wijkmanagement 
Meerdere wijken
 

Onderwijs 

Brede School Zoetermeer  Jeugd, onderwijs en sport 
Meerdere wijken
 

Vrije tijd 

Activiteiten en diensten voor ouderen  PaletWelzijn 
Meerdere wijken
 

Sociale veiligheid 

Handhaving in de wijken  Wijkmanagement 
Meerdere wijken
 

Sociale veiligheid 

Wijk en Agent Samen (WAS)  Politie Haaglanden 
Meerdere wijken
 

Sociale veiligheid 

Wijkpreventieteam (WPT)  Wijkmanagement 
Meerdere wijken
 

Sociale veiligheid 

Wijkstewards zorgen voor veiligheid op straat  Stadsbeheer 
Meerdere wijken
 

Welzijn en zorg 

Algemeen Maatschappelijk Werk, Kwadraad  Kwadraad 
Meerdere wijken
 

Welzijn en zorg 

Gezinscoaching  Kwadraad 
Meerdere wijken
 

Welzijn en zorg 

Mannenactiviteiten (EpiCentrum)  Wijkmanagement 
Meerdere wijken
 

Welzijn en zorg 

Onderzoek leefbaarheid en veiligheid  Vestia 
Meerdere wijken
 

Welzijn en zorg 

Ouderenadviseur   PaletWelzijn 
Meerdere wijken
 

Welzijn en zorg 

Thuisafgehaald in de wijk  Wijkmanagement 
Meerdere wijken
 

Welzijn en zorg 

Wijkcoach  Kwadraad 
Meerdere wijken
 

Sociale samenhang 

Chapeaubeeldje Zoetermeer  Wijkmanagement 
Meerdere wijken
 

Sociale samenhang 

Participatiecentrum Zoetermeer  Wijkmanagement 
Meerdere wijken
 

Jeugd 

Ontwikkelen integrale kindcentra (IKC) in Zoetermeer  Cultuur, zorg en welzijn 
Meerdere wijken
 

Sociale (arbeids)voorzieningen 

Buurtbemiddeling kan helpen  Wijkmanagement 
Meerdere wijken
 

Participatie en samenwerking 

Bewonersparticipatie versterken  Vestia 
Meerdere wijken
 

Natuur en milieu 

Adopteer een stukje groen  Wijkmanagement 
Meerdere wijken
 

Natuur en milieu 

Groen-snoei-snipperdagen  Vestia 
Meerdere wijken
 

Beheer openbare ruimte 

Werkzaamheden openbaar gebied  Stadsbeheer 
Meerdere wijken
 

Bestuur en dienstverlening overheid 

Bredere wijkpost  Wijkmanagement 
Centrum
 

Wonen en woonomgeving 

Ontmoetingsruimte Palatijn  Vestia 
Centrum
 

Onderwijs 

Brede School  Stichting MOOI 
Centrum
 

Onderwijs 

Peutervoorlezen in de bibliotheek  Bibliotheek Zoetermeer 
Centrum
 

Onderwijs 

Speelgoedkringloop  Wijkteam Centrum 
Centrum
 

Vrije tijd 

Activiteiten voor ouderen (Centrum)  PaletWelzijn 
Centrum
 

Kunst en cultuur 

Beeldende kunst in de wijk  Cultuur, zorg en welzijn 
Centrum
 

Kunst en cultuur 

Beeldende kunst in uw wijk  Cultuur, zorg en welzijn 
Centrum
 

Kunst en cultuur 

Culturele As - Stadsforum  Stadsontwikkeling 
Centrum
 

Sociale veiligheid 

Handhaving in uw wijk  Wijkteam Centrum 
Centrum
 

Sociale veiligheid 

Nachtelijke beveiliging in de wijk   Wijkteam Centrum 
Centrum
 

Sociale veiligheid 

Strenge handhaving alcoholverboden Centrum  Wijkteam Centrum 
Centrum
 

Sociale veiligheid 

Veilig Stappen in Centrum  Wijkteam Centrum 
Centrum
 

Sociale veiligheid 

Wijkaanpak jongerengroepen Centrum  Wijkteam Centrum 
Centrum
 

Sociale veiligheid 

Wijkstewards zorgen voor veiligheid op straat  Stadsbeheer 
Centrum
 

Welzijn en zorg 

“Lik op stuk” beleid handhaven en evalueren  Vestia 
Centrum
 

Welzijn en zorg 

Buurtschouwen  Vestia 
Centrum
 

Welzijn en zorg 

Stimuleren participatie bewoners De Goede Woning  De Goede Woning 
Centrum
 

Welzijn en zorg 

Vierstroom wijkverpleegkundigen Zichtbare Schakel  Vierstroom 
Centrum
 

Welzijn en zorg 

Wijk aan Zet: ondersteunt buurt- en burgerinitiatieven  Wijkteam Centrum 
Centrum
 

Sociale (arbeids)voorzieningen 

Buurtbemiddeling kan helpen  Stichting MOOI 
 

 Kijk ook op www.zoetermeer.nl/wijken