Home

Projecten en activiteiten in Wijkplannen

     Wijk   

Leeg maken 


inc/../work_list.php?cc_workPage=11&s_w_the_nr=01
Wonen en woonomgeving 
inc/../work_list.php?cc_workPage=11&s_w_the_nr=02
Werken 
inc/../work_list.php?cc_workPage=11&s_w_the_nr=03
Onderwijs 
inc/../work_list.php?cc_workPage=11&s_w_the_nr=04
Vrije tijd 
inc/../work_list.php?cc_workPage=11&s_w_the_nr=05
Sociale veiligheid 
inc/../work_list.php?cc_workPage=11&s_w_the_nr=06
Welzijn en zorg 
inc/../work_list.php?cc_workPage=11&s_w_the_nr=07
Sociale (arbeids)voorzieningen 
inc/../work_list.php?cc_workPage=11&s_w_the_nr=08
Participatie en samenwerking 
inc/../work_list.php?cc_workPage=11&s_w_the_nr=09
Economie en ondernemen 
inc/../work_list.php?cc_workPage=11&s_w_the_nr=10
Verkeer en vervoer 
inc/../work_list.php?cc_workPage=11&s_w_the_nr=11
Natuur en milieu 
inc/../work_list.php?cc_workPage=11&s_w_the_nr=12
Beheer openbare ruimte 
inc/../work_list.php?cc_workPage=11&s_w_the_nr=13
Inrichting van de stad 
inc/../work_list.php?cc_workPage=11&s_w_the_nr=14
Bestuur en dienstverlening overheid 
inc/../work_list.php?cc_workPage=11&s_w_the_nr=15
Politiek en democratie 
     

 Aantal :  520
Wijk Thema     Naam Organisatie/groep  
Oosterheem
 

Zorgvoorzieningen 

Meer samenwerking op het gebied van zorg in Centra Jeugd en Gezin  Jeugd, onderwijs en sport 
Oosterheem
 

Zorgvoorzieningen 

Realiseren van mantelzorgwoningen  Vestia 
Oosterheem
 

Jeugd 

Nieuwe aanbieder jongerenwerk in Oosterheem  Wijkteam Oosterheem 
Oosterheem
 

Participatie en samenwerking 

Doe mee met Wijkforum Oosterheem!  Wijkteam Oosterheem 
Oosterheem
 

Participatie en samenwerking 

Extra ondersteuning en opzet buurtfora Vestia  Vestia 
Oosterheem
 

Participatie en samenwerking 

Het opbouwwerk van Stichting MOOI ondersteunt bewonersparticipatie in Wadi, Stromen, Shetland en Sumatra  Stichting MOOI 
Oosterheem
 

Participatie en samenwerking 

Het opbouwwerk van Stichting MOOI stimuleert ontmoeting tussen bewoners van Oosterheem  Stichting MOOI 
Oosterheem
 

Participatie en samenwerking 

Het opbouwwerk van Stichting MOOI stimuleert participatie in Waterzicht  Stichting MOOI 
Oosterheem
 

Participatie en samenwerking 

Wijk aan Zet: ondersteunt buurt- en burgerinitiatieven  Wijkteam Oosterheem 
Oosterheem
 

Economie en ondernemen 

Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) Oosterheem  Wijkteam Oosterheem 
Oosterheem
 

Natuur en milieu 

Onderzoek naar nestvoorzieningen  Vestia 
Oosterheem
 

Natuur en milieu 

Adopteer een stukje groen  Wijkteam Oosterheem 
Oosterheem
 

Natuur en milieu 

Groen-snoei-snipperdagen  Vestia 
Oosterheem
 

Beheer openbare ruimte 

Meepraten met de Werkgroep Openbare Ruimte  Wijkteam Oosterheem 
Oosterheem
 

Beheer openbare ruimte 

Samen kijken = samen werken  Wijkteam Oosterheem 
Oosterheem
 

Beheer openbare ruimte 

Werkzaamheden in het openbare gebied  Stadsbeheer 
Oosterheem
 

Bestuur en dienstverlening overheid 

Bredere wijkpost  Wijkteam Oosterheem 
Oosterheem
 

Bestuur en dienstverlening overheid 

Een actuele wijkwebsite met 'Werk in uitvoering'  Wijkteam Oosterheem 
Oosterheem
 

Bestuur en dienstverlening overheid 

Spreekuur wijkmanager en wijkagent  Wijkteam Oosterheem 
Oosterheem
 

Bestuur en dienstverlening overheid 

Spreekuur wijkwethouder Emmens  Wijkteam Oosterheem 
 

 Kijk ook op www.zoetermeer.nl/wijken