Home

Projecten en activiteiten in Wijkplannen

     Wijk   

Leeg maken 


inc/../work_list.php?cc_workOrder=Sorter_w_name&cc_workDir=ASC&s_w_the_nr=01
Wonen en woonomgeving 
inc/../work_list.php?cc_workOrder=Sorter_w_name&cc_workDir=ASC&s_w_the_nr=02
Werken 
inc/../work_list.php?cc_workOrder=Sorter_w_name&cc_workDir=ASC&s_w_the_nr=03
Onderwijs 
inc/../work_list.php?cc_workOrder=Sorter_w_name&cc_workDir=ASC&s_w_the_nr=04
Vrije tijd 
inc/../work_list.php?cc_workOrder=Sorter_w_name&cc_workDir=ASC&s_w_the_nr=05
Sociale veiligheid 
inc/../work_list.php?cc_workOrder=Sorter_w_name&cc_workDir=ASC&s_w_the_nr=06
Welzijn en zorg 
inc/../work_list.php?cc_workOrder=Sorter_w_name&cc_workDir=ASC&s_w_the_nr=07
Sociale (arbeids)voorzieningen 
inc/../work_list.php?cc_workOrder=Sorter_w_name&cc_workDir=ASC&s_w_the_nr=08
Participatie en samenwerking 
inc/../work_list.php?cc_workOrder=Sorter_w_name&cc_workDir=ASC&s_w_the_nr=09
Economie en ondernemen 
inc/../work_list.php?cc_workOrder=Sorter_w_name&cc_workDir=ASC&s_w_the_nr=10
Verkeer en vervoer 
inc/../work_list.php?cc_workOrder=Sorter_w_name&cc_workDir=ASC&s_w_the_nr=11
Natuur en milieu 
inc/../work_list.php?cc_workOrder=Sorter_w_name&cc_workDir=ASC&s_w_the_nr=12
Beheer openbare ruimte 
inc/../work_list.php?cc_workOrder=Sorter_w_name&cc_workDir=ASC&s_w_the_nr=13
Inrichting van de stad 
inc/../work_list.php?cc_workOrder=Sorter_w_name&cc_workDir=ASC&s_w_the_nr=14
Bestuur en dienstverlening overheid 
inc/../work_list.php?cc_workOrder=Sorter_w_name&cc_workDir=ASC&s_w_the_nr=15
Politiek en democratie 
     

 Aantal :  520
Wijk Thema     Naam Oplopend Organisatie/groep  
Meerdere wijken
 

Welzijn en zorg 

Algemeen Maatschappelijk Werk, Kwadraad  Kwadraad 
Buytenwegh De Leyens
 

Openbare orde, wet- en regelgeving, handhaving 

Coffeeshop overleg 'CASA'  Directie Stad 
Centrum
 

Welzijn en zorg 

“Lik op stuk” beleid handhaven en evalueren  Vestia 
Noordhove Seghwaert
 

Welzijn en zorg 

"Vroeg erop af": het oplossen van problemen rondom (huur) schulden  De Goede Woning 
Oosterheem
 

Onderwijs 

'Ik doe met je mee' op bassischolen Florence Nightingale en het Groene Hart  Stichting Piëzo 
Rokkeveen
 

Jeugd 

Aanbod tienerwerk in tienersoos aan Morapad 3  Stichting MOOI 
Buytenwegh De Leyens
 

Verkeer en vervoer 

Aanbrengen fietsoversteken Zwaardsloots weg en rotonde Muzieklaan  Stadsbeheer 
Zoetermeer
 

Sociale veiligheid 

Aanpak jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit door Politie Zoetermeer  Politie Haaglanden 
Buytenwegh
 

Jeugd 

Aanpak jongerenproblematiek Buytenwegh  Wijkteam Buytenwegh de Leyens 
Seghwaert
 

Beheer openbare ruimte 

Aanpak leefbaarheid en groen Parken-, Vaarten-, Gaarde- en Tuinenbuurt  Vestia 
Rokkeveen
 

Sociale veiligheid 

Aanpak stille en enge plekken en blijvende aandacht hiervoor  Wijkteam Rokkeveen 
Zoetermeer
 

Sociale veiligheid 

Aanpak van stille en enge plekken   Directie Inwoners 
Buytenwegh
 

Verkeer en vervoer 

Aanpak verkeersproblematiek Nesciohove  Projecten en Vastgoed 
Meerzicht
 

Sociale veiligheid 

Aanpakken van kleine criminaliteit  Politie Haaglanden 
Noordhove Seghwaert
 

Onderwijs 

Aanpassen schoolpleinen en schoolgebouwen  Jeugd, onderwijs en sport 
Seghwaert
 

Verkeer en vervoer 

Aanpassing Fretweide  Directie Stad 
Dorp
 

Onderwijs 

Aanpassing schoolgebouwen  Jeugd, onderwijs en sport 
Rokkeveen
 

Onderwijs 

Aanpassingen Schoolpleinen en schoolgebouwen  Jeugd, onderwijs en sport 
Buytenwegh De Leyens
 

Beheer openbare ruimte 

Aanpassingen speelplekjes  Stadsbeheer 
Meerzicht
 

Welzijn en zorg 

Accommodaties in de wijk  Cultuur, zorg en welzijn 
Centrum
 

Natuur en milieu 

Actief inzetten op tuinonderhoud door bewoners  De Goede Woning 
Meerdere wijken
 

Vrije tijd 

Activiteiten en diensten voor ouderen  PaletWelzijn 
Rokkeveen
 

Zorgvoorzieningen 

Activiteiten op het Ontmoetingscentrum voor mensen met dementie en hun begeleiders  Wijkteam Rokkeveen 
Rokkeveen
 

Bestuur en dienstverlening overheid 

Activiteiten publiceren op de wijkwebsite  Wijkteam Rokkeveen 
Buytenwegh De Leyens
 

Welzijn en zorg 

Activiteiten voor 55-plussers  Wijkteam Buytenwegh de Leyens 
Buytenwegh De Leyens
 

Jeugd 

Activiteiten voor jongeren  Wijkteam Buytenwegh de Leyens 
Buytenwegh De Leyens
 

Welzijn en zorg 

Activiteiten voor ouderen   PaletWelzijn 
Centrum
 

Vrije tijd 

Activiteiten voor ouderen (Centrum)  PaletWelzijn 
Oosterheem
 

Vrije tijd 

Activiteiten voor ouderen (Oosterheem)  PaletWelzijn 
Noordhove Seghwaert
 

Vrije tijd 

Activiteiten voor ouderen (Seghwaert/Noordhove)  PaletWelzijn 
Rokkeveen
 

Vrije tijd 

Activiteiten voor ouderen bij Palet Welzijn  PaletWelzijn 
Meerzicht
 

Vrije tijd 

Activiteiten voor senioren (Meerzicht)  PaletWelzijn 
Zoetermeer
 

Welzijn en zorg 

Administratieve Dienstverlening Ouderen  PaletWelzijn 
Buytenwegh De Leyens
 

Natuur en milieu 

Adopteer een stukje groen  Wijkteam Buytenwegh de Leyens 
Centrum
 

Natuur en milieu 

Adopteer een stukje groen  Wijkteam Centrum 
Rokkeveen
 

Natuur en milieu 

Adopteer een stukje groen  Wijkteam Rokkeveen 
Noordhove Seghwaert
 

Natuur en milieu 

Adopteer een stukje groen  Wijkteam Noordhove-Seghwaert 
Oosterheem
 

Natuur en milieu 

Adopteer een stukje groen  Wijkteam Oosterheem 
Meerdere wijken
 

Natuur en milieu 

Adopteer een stukje groen  Wijkmanagement 
Meerzicht
 

Natuur en milieu 

Adopteer een stukje groen  Wijkteam Meerzicht 
Zoetermeer
 

Economie en ondernemen 

Alle winkelcentra in Zoetermeer behouden de Meerbloemcertificering  Wijkmanagement 
Centrum
 

Kunst en cultuur 

Beeldende kunst in de wijk  Cultuur, zorg en welzijn 
Oosterheem
 

Kunst en cultuur 

Beeldende kunst in Oosterheem  Cultuur, zorg en welzijn 
Centrum
 

Kunst en cultuur 

Beeldende kunst in uw wijk  Cultuur, zorg en welzijn 
Meerzicht
 

Beheer openbare ruimte 

Beheerschouw openbare ruimte met corporaties en bewoners/bewonerscommissies  Wijkteam Meerzicht 
Meerzicht
 

Verkeer en vervoer 

Belanghebbenden / betaald parkeren  Stadsbeheer 
Oosterheem
 

Recreatie 

Beleef het op stadsboerderij De Weidemolen  Wijkteam Oosterheem 
Meerzicht
 

Welzijn en zorg 

Bemoeizorg: sociale of psychische hulp  Cultuur, zorg en welzijn 
Zoetermeer
 

Sociale veiligheid 

Bestrijden Diefstal/inbraak uit woningen  Politie Haaglanden 
Meerzicht
 

Participatie en samenwerking 

Betrokkenheid en zeggenschap bewoners  Stadsbeheer 
 

 Kijk ook op www.zoetermeer.nl/wijken