Home

Projecten en activiteiten in Wijkplannen

     Wijk   

Leeg maken 


inc/../work_list.php?cc_workOrder=Sorter_the_nr&cc_workDir=ASC&s_w_the_nr=01
Wonen en woonomgeving 
inc/../work_list.php?cc_workOrder=Sorter_the_nr&cc_workDir=ASC&s_w_the_nr=02
Werken 
inc/../work_list.php?cc_workOrder=Sorter_the_nr&cc_workDir=ASC&s_w_the_nr=03
Onderwijs 
inc/../work_list.php?cc_workOrder=Sorter_the_nr&cc_workDir=ASC&s_w_the_nr=04
Vrije tijd 
inc/../work_list.php?cc_workOrder=Sorter_the_nr&cc_workDir=ASC&s_w_the_nr=05
Sociale veiligheid 
inc/../work_list.php?cc_workOrder=Sorter_the_nr&cc_workDir=ASC&s_w_the_nr=06
Welzijn en zorg 
inc/../work_list.php?cc_workOrder=Sorter_the_nr&cc_workDir=ASC&s_w_the_nr=07
Sociale (arbeids)voorzieningen 
inc/../work_list.php?cc_workOrder=Sorter_the_nr&cc_workDir=ASC&s_w_the_nr=08
Participatie en samenwerking 
inc/../work_list.php?cc_workOrder=Sorter_the_nr&cc_workDir=ASC&s_w_the_nr=09
Economie en ondernemen 
inc/../work_list.php?cc_workOrder=Sorter_the_nr&cc_workDir=ASC&s_w_the_nr=10
Verkeer en vervoer 
inc/../work_list.php?cc_workOrder=Sorter_the_nr&cc_workDir=ASC&s_w_the_nr=11
Natuur en milieu 
inc/../work_list.php?cc_workOrder=Sorter_the_nr&cc_workDir=ASC&s_w_the_nr=12
Beheer openbare ruimte 
inc/../work_list.php?cc_workOrder=Sorter_the_nr&cc_workDir=ASC&s_w_the_nr=13
Inrichting van de stad 
inc/../work_list.php?cc_workOrder=Sorter_the_nr&cc_workDir=ASC&s_w_the_nr=14
Bestuur en dienstverlening overheid 
inc/../work_list.php?cc_workOrder=Sorter_the_nr&cc_workDir=ASC&s_w_the_nr=15
Politiek en democratie 
     

 Aantal :  520
Wijk Thema Oplopend     Naam Organisatie/groep  
Zoetermeer
 

 

Oranje Fonds Groeiprogramma  Stichting Piëzo 
Meerzicht
 

Wonen en woonomgeving 

Bewonerscommissie De Goede Woning  Wijkteam Meerzicht 
Rokkeveen
 

Wonen en woonomgeving 

Bewonerscommissie De Goede Woning  Wijkteam Rokkeveen 
Buytenwegh De Leyens
 

Wonen en woonomgeving 

Buurtschouwen met corporaties  Wijkteam Buytenwegh de Leyens 
Rokkeveen
 

Wonen en woonomgeving 

De Goede Woning in samenwerking met de bewoners en Stichting Mooi.  Wijkteam Rokkeveen 
Palenstein
 

Wonen en woonomgeving 

Gebruik openbare ruimte  Vestia 
Oosterheem
 

Wonen en woonomgeving 

Handhaven van "Lik op stuk beleid"  Vestia 
Dorp
 

Wonen en woonomgeving 

Herstructurering en leefbaarheid Zeeheldenbuurt  Vestia 
Dorp
 

Wonen en woonomgeving 

Herstructurering en sociale samenhang Palatijn  Vestia 
Buytenwegh
 

Wonen en woonomgeving 

Integrale aanpak problematiek Buytenwegh  Wijkteam Buytenwegh de Leyens 
Noordhove Seghwaert
 

Wonen en woonomgeving 

Invoeren lik-op-stuk in de Gaarden- en Parkenbuurt  Vestia 
Oosterheem
 

Wonen en woonomgeving 

Invoering lik-op-stuk Groosman  Vestia 
Stadscentrum
 

Wonen en woonomgeving 

Jongerenhart Denemarkenlaan  Stadsontwikkeling 
Palenstein
 

Wonen en woonomgeving 

Leefstijlen Palenstein  Vestia 
Oosterheem
 

Wonen en woonomgeving 

Nieuwbouw in Oosterheem  Wijkmanagement 
Noordhove Seghwaert
 

Wonen en woonomgeving 

Onderhoud in Noordhove-Seghwaert  Vestia 
Rokkeveen
 

Wonen en woonomgeving 

Onderhoud woningen De Goede Woning  De Goede Woning 
Oosterheem
 

Wonen en woonomgeving 

Ondersteuning bewonersinitiatieven  Vestia 
Dorp
 

Wonen en woonomgeving 

Onderzoek privé tuinen  Vestia 
Centrum
 

Wonen en woonomgeving 

Ontmoetingsruimte Palatijn  Vestia 
Oosterheem
 

Wonen en woonomgeving 

Oprichten nieuwe bewonerscommissies Vidomes  Vidomes 
Palenstein
 

Wonen en woonomgeving 

PalensteinWoont  Beleid 
Rokkeveen
 

Wonen en woonomgeving 

Plannen voor Katwijkerlaantracé  Vestia 
Noordhove Seghwaert
 

Wonen en woonomgeving 

Samenwerking Vestia met Go4it: betrek jongeren bij hun eigen leefomgeving  Vestia 
Meerzicht
 

Wonen en woonomgeving 

Schilderwerk en vervangen van de keukens in complexen Vidomes  Vidomes 
Meerzicht
 

Wonen en woonomgeving 

Schilderwerk en verwijdering van houtrot Stavetel  Vidomes 
Seghwaert
 

Wonen en woonomgeving 

Studenten wordt huisvesting aangeboden in Seghwaert  De Goede Woning 
Dorp
 

Wonen en woonomgeving 

Van Eerdenstraat en Wilgenplein: renovatie (onderzoek)  Vestia 
Palenstein
 

Wonen en woonomgeving 

Verbeteren imago Palenstein  Vestia 
Seghwaert
 

Wonen en woonomgeving 

Verbetering hang-en sluitwerk  De Goede Woning 
Noordhove Seghwaert
 

Wonen en woonomgeving 

Vergroten sociale cohesie  Vestia 
Oosterheem
 

Wonen en woonomgeving 

Vestia voert hofjesgesprekken in Tuindorp  Vestia 
Oosterheem
 

Wonen en woonomgeving 

Vestia zoekt Vrijwilligers  Vestia 
Meerzicht
 

Wonen en woonomgeving 

Werkzaamheden bij Ameland / Tankenberg  Vidomes 
Zoetermeer
 

Wonen en woonomgeving 

Wijkbeheerronden  Vestia 
Oosterheem
 

Wonen en woonomgeving 

Wonen in de Centrumcampus Oosterheem  Vestia 
Meerzicht
 

Wonen en woonomgeving 

Zalkerbos (Kentalis) sloop en nieuwbouw complex  Projecten en Vastgoed 
Meerzicht
 

Wonen en woonomgeving 

Gepaste labeling woningen voor 55+ en jongeren + leefbaarheid  De Goede Woning 
Meerzicht
 

Wonen en woonomgeving 

Gepaste labeling woningen voor 55+ en jongeren + leefbaarheid  Vidomes 
Meerzicht
 

Wonen en woonomgeving 

Gepaste labeling woningen voor 55+ en jongeren + leefbaarheid  Vestia 
Meerzicht
 

Wonen en woonomgeving 

Inwoners van Zoetermeer leven in leefbare en veilige wijken  Werk, zorg en inkomen 
Buytenwegh
 

Wonen en woonomgeving 

Onderhoud woningen  Vidomes 
Buytenwegh
 

Wonen en woonomgeving 

Opknappen openbare ruimte rondom dekwoningen Vestia  Stadsbeheer 
Buytenwegh
 

Wonen en woonomgeving 

Renovatie woondekken Vidomes   Vidomes 
Oosterheem
 

Wonen en woonomgeving 

Versterken bewonersparticipatie  Vestia 
Meerzicht
 

Werken 

Transformatie kantoren Bredewater  Stadsontwikkeling 
Meerzicht
 

Werken 

Werken in Meerzicht  Stadsontwikkeling 
Oosterheem
 

Onderwijs 

'Ik doe met je mee' op bassischolen Florence Nightingale en het Groene Hart  Stichting Piëzo 
Noordhove Seghwaert
 

Onderwijs 

Aanpassen schoolpleinen en schoolgebouwen  Jeugd, onderwijs en sport 
Dorp
 

Onderwijs 

Aanpassing schoolgebouwen  Jeugd, onderwijs en sport 
 

 Kijk ook op www.zoetermeer.nl/wijken