Home

Projecten en activiteiten in Wijkplannen

     Wijk   

Leeg maken 


inc/../work_list.php?s_w_the_nr=01
Wonen en woonomgeving 
inc/../work_list.php?s_w_the_nr=02
Werken 
inc/../work_list.php?s_w_the_nr=03
Onderwijs 
inc/../work_list.php?s_w_the_nr=04
Vrije tijd 
inc/../work_list.php?s_w_the_nr=05
Sociale veiligheid 
inc/../work_list.php?s_w_the_nr=06
Welzijn en zorg 
inc/../work_list.php?s_w_the_nr=07
Sociale (arbeids)voorzieningen 
inc/../work_list.php?s_w_the_nr=08
Participatie en samenwerking 
inc/../work_list.php?s_w_the_nr=09
Economie en ondernemen 
inc/../work_list.php?s_w_the_nr=10
Verkeer en vervoer 
inc/../work_list.php?s_w_the_nr=11
Natuur en milieu 
inc/../work_list.php?s_w_the_nr=12
Beheer openbare ruimte 
inc/../work_list.php?s_w_the_nr=13
Inrichting van de stad 
inc/../work_list.php?s_w_the_nr=14
Bestuur en dienstverlening overheid 
inc/../work_list.php?s_w_the_nr=15
Politiek en democratie 
     

 Aantal :  520
Wijk Thema     Naam Organisatie/groep  

 

Jeugd 

Pilot Project Capricorn/ MJT bij jeugdoverlast  Wijkmanagement 

 

Beheer openbare ruimte 

Schoolzone Clauslaan  Stadsbeheer 
Zoetermeer
 

 

Oranje Fonds Groeiprogramma  Stichting Piëzo 
Zoetermeer
 

Wonen en woonomgeving 

Wijkbeheerronden  Vestia 
Zoetermeer
 

Onderwijs 

Meerpunt (Centrum Jeugd en Gezin)  Beleid 
Zoetermeer
 

Onderwijs 

Ontwikkelingen kinderopvang  Jeugd, onderwijs en sport 
Zoetermeer
 

Onderwijs 

Samenwerking Vestia met Go4it; betrek jongeren bij hun eigen leefomgeving  Vestia 
Zoetermeer
 

Onderwijs 

Schoolpleinen groener maken  Jeugd, onderwijs en sport 
Zoetermeer
 

Onderwijs 

Voor en vroegschoolse educatie  Stichting Piëzo 
Zoetermeer
 

Onderwijs 

VoorleesExpress voor kinderen  Stichting Piëzo 
Zoetermeer
 

Sociale veiligheid 

Aanpak jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit door Politie Zoetermeer  Politie Haaglanden 
Zoetermeer
 

Sociale veiligheid 

Aanpak van stille en enge plekken   Directie Inwoners 
Zoetermeer
 

Sociale veiligheid 

Bestrijden Diefstal/inbraak uit woningen  Politie Haaglanden 
Zoetermeer
 

Sociale veiligheid 

Convenant veilige scholen  Politie Haaglanden 
Zoetermeer
 

Sociale veiligheid 

Het voorkomen en verminderen van criminaliteit  Wijkmanagement 
Zoetermeer
 

Sociale veiligheid 

Integraal veiligheidsbeleid  Wijkmanagement 
Zoetermeer
 

Sociale veiligheid 

Leefbare en veilige wijken  Wijkmanagement 
Zoetermeer
 

Sociale veiligheid 

Persoonsgerichte aanpak  Politie Haaglanden 
Zoetermeer
 

Sociale veiligheid 

Preventieve aanpak van overlast tijdens de jaarwisseling  Wijkmanagement 
Zoetermeer
 

Sociale veiligheid 

Terugdringen huiselijk geweld  Wijkmanagement 
Zoetermeer
 

Sociale veiligheid 

Veilig stappen  Wijkmanagement 
Zoetermeer
 

Welzijn en zorg 

Administratieve Dienstverlening Ouderen  PaletWelzijn 
Zoetermeer
 

Welzijn en zorg 

Bezoekvrouwen en bezoekmannen  Wijkmanagement 
Zoetermeer
 

Welzijn en zorg 

Buurtbemiddeling Zoetermeer  Stichting MOOI 
Zoetermeer
 

Welzijn en zorg 

Contactochtend voor mantelzorgers: Veranderingen in de relatie  Stichting Rondom Mantelzorg 
Zoetermeer
 

Welzijn en zorg 

Dag van de Mantelzorg  Stichting Rondom Mantelzorg 
Zoetermeer
 

Welzijn en zorg 

Huisbezoek migranten ouderen 55+  Wijkmanagement 
Zoetermeer
 

Welzijn en zorg 

Maaltijdenservice  PaletWelzijn 
Zoetermeer
 

Welzijn en zorg 

Meerpunt organiseert themamaanden  Jeugd, onderwijs en sport 
Zoetermeer
 

Welzijn en zorg 

Onderzoek leefbaarheid en veiligheid rondom complexen  Vestia 
Zoetermeer
 

Welzijn en zorg 

Ouderenbeleid  Cultuur, zorg en welzijn 
Zoetermeer
 

Welzijn en zorg 

Seniorencontactbank  PaletWelzijn 
Zoetermeer
 

Welzijn en zorg 

Signalerend Huisbezoek  PaletWelzijn 
Zoetermeer
 

Welzijn en zorg 

Voorkomen van eenzaamheid  Cultuur, zorg en welzijn 
Zoetermeer
 

Welzijn en zorg 

Voorkomen van eenzaamheid   Wijkmanagement 
Zoetermeer
 

Welzijn en zorg 

Vrijwilligers gezocht  Vestia 
Zoetermeer
 

Welzijn en zorg 

Vrijwilligerswerk  PaletWelzijn 
Zoetermeer
 

Welzijn en zorg 

Wijk aan Zet: ondersteunt buurt- en burgerinitiatieven  Wijkmanagement 
Zoetermeer
 

Welzijn en zorg 

Wijkcoach  Wijkmanagement 
Zoetermeer
 

Jeugd 

Tentoonstelling Opvoeden Samen Aanpakken  Jeugd, onderwijs en sport 
Zoetermeer
 

Participatie en samenwerking 

Bewonersparticipatie vernieuwen  Vestia 
Zoetermeer
 

Participatie en samenwerking 

Bezoekmannen  Stichting Piëzo 
Zoetermeer
 

Participatie en samenwerking 

Bezoekvrouwen  Stichting Piëzo 
Zoetermeer
 

Participatie en samenwerking 

Jongerenambassadeurs  Jeugd, onderwijs en sport 
Zoetermeer
 

Participatie en samenwerking 

Mannenemancipatie (EpiCentrum)  Stichting Piëzo 
Zoetermeer
 

Participatie en samenwerking 

Najaarswijkronde  Vestia 
Zoetermeer
 

Participatie en samenwerking 

Piëzo2Work  Stichting Piëzo 
Zoetermeer
 

Participatie en samenwerking 

Taalontmoeting  Stichting Piëzo 
Zoetermeer
 

Participatie en samenwerking 

Voorjaarsoverleg  Vestia 
Zoetermeer
 

Economie en ondernemen 

Alle winkelcentra in Zoetermeer behouden de Meerbloemcertificering  Wijkmanagement 
 

 Kijk ook op www.zoetermeer.nl/wijken